Blog
02. 02. 2016 @ Antonija Eremut

Bisko, crkva sv. Mihovila i okolica

Kategorija: kulturna baština GPS: LAT: 43.5798610188 / LONG 16.6837239638

Neposredna okolica crkva sv. Mihovila u Bisku izuzetno je bogata arheološkim nalazima. Na ovom mjestu, nešto sjevernije od crkve, već u 1. stoljeću razvija se manje naselje uz rimsku cestu. U jednoj od kuća je pronađena avarska strelica, pa pretpostavljamo da je selo uništeno tijekom avarskih i slavenskih prodora u 1. polovici 7. stoljeća. Tijekom kasne antike i kasnog srednjeg vijeka ovdje će nastati i groblje. Posebno se ističu srednjovjekovni grobovi pod stećcima i velikim križevima (križinama,) od kojih je na jednom sačuvan prikaz ljudskog lika (kod istočnog ulaza u groblje).

Prva crkva ovdje je sagrađena vjerojatno u srednjem vijeku i oko nje se razvilo već spomenuto groblje sa stećcima. Župnik je ovdje, na samoj sjevernoj granici Poljičke kneževine, boravio čitavo vrijeme turske uprave pa se crkva i župnik spominju 1625. godine u izvještaju s vizitacije zadarskog nadbiskupa Garzadorija. Nakon odlaska Turaka, ta je crkva tijekom cijelog 18. stoljeća više puta proširivana, na što nas upućuju natpisi na njenom pročelju, a posebno veliki natpis o posvećenju crkve i oltara koje je 24. svibnja 1769. godine izvršio splitski nadbiskup Ivan Luka Garagnin. Na stražnjem zidu apside je reljef s Kristovim monogramom i Ranjenim srcem Isusovim – znak lokalnog majstora Matije (Kirigina?) iz Omiša koji je na crkvi radio 1757. godine.