Blog
02. 02. 2016 @ Antonija Eremut

Cista Velika, Zadužbina

Kategorija: kulturna baština GPS: LAT: 43.5310479999 / LONG 16.8756259605

Zadužbina je plitka vrtača s bunarom u najnižem dijelu. Ime lokaliteta – Zadužbina – u hrvatskom jeziku označava ostavštinu pojedinca za opće dobro. Lokalna legenda kaže da je bunar sagradio turski gospodar Ciste u vrijeme osmanske vlasti i to za dobrobit cijelog sela. S obzirom da se na sjevernom rubu vrtače tijekim 14. i 15. stoljeća razvija i groblje sa stećcima pretpostavljamo da je bunar postojao već i tada. Danas je sačuvano nekoliko ukrašenih stećaka koji su prema svojim reljefima (lov, kolo, ljiljan, rozete, križevi, arkade, ukrštena koplja, vegetabilni motivi) srodni stećcima u okolici. Posebno se ističu stećci s udubinama (za blagoslovljenu vodu?) isklesanima u obliku križa.

Vrtače su izuzetno važna mjesta u ovom kraju bez većih izvora vode ili rijeka s obzirom da se u njima zadržava voda tokom cijele godine. Međutim, u spomenutom bunaru vjerojatno nije uvijek bilo dovoljno vode, pa je u 20. stoljeću na rubu vrtače sagrađen i veliki naplav s kojega se kišnicom puni cisterna (gustirna, čatrnja) za vodu.