Blog
02. 02. 2016 @ Antonija Eremut

Cista Velika, Gradina i crkva sv. Jakova

Kategorija: kulturna baština GPS: LAT: 43.5313589685 / LONG 16.8794500362

„Gradina“ u Cisti Velikoj, na uzvisini stotinjak metara sjeverozapadno od crkve sv. Jakova, je prapovijesna utvrda nastala tijekom željeznog doba. Bedemi gradine su sačuvani na istočnoj, sjevernoj, i zapadnoj strani, dok ju je na južnoj strani štitila strma litica. Gradina je manjih dimenzija i prostor među bedemima zauzima malu površinu pa postoji mogućnost da se manje naselje smjestilo i s južne strane gradine. Gradina u Cisti Velikoj jedna je od najvažnijih u ovom dijelu dalmatinske unutrašnjosti te direktno kontrolira prastari put (i danas u funkciji) koji iz doline Cetine vodi prema istoku. Antičko naselje (Tronum) nalazilo se na mjestu današnjeg novog dijela groblja ali i na nešto južnijim položajima Aptovac i Crkvine.

Crkva sv. Jakova je u današnjem obliku sagrađena 1888. godine na mjestu ranije crkve iz 18. stoljeća. A i ta crkva je vjerojatno građena na mjestu starije, odnosno srednjovjekovne crkve, uz koju se razvilo i groblje sa stećcima. Od crkve iz. 18. stoljeća nije sačuvano gotovo ništa osim reljefa uzidanog u južni ogradni zid - Kristov monogram i Ranjeno srce Isusovo – znak lokalnog majstora iz Omiša koji je na crkvi radio 1755. godine. U crkvi su dva vrijedna drvena oltara iz radionice obitelji Rako, od kojih je glavni oltar možda i najveći ikada nastao u toj imotskoj radionici oltara s kraja 19. stoljeća.