Blog
02. 02. 2016 @ Antonija Eremut

Lovreć, stara crkva sv. Duha

Kategorija: kulturna baština GPS: LAT: 43.4908919781 / LONG 16.9817400165

Stara župna crkva Sv. Duha s grobljem sagrađena je vjerojatno na mjestu ranije srednjovjekvone crkve, oko koje je postojalo groblje sa stećcima (srednjovjekovnim nadgrobnim spomenicima). Jedan stećak je još uvijek sačuvan u kapelici do ulaza u crkvu, gdje je služio kao vanjski oltar.  Svoj današnji oblik crkva je dobila sredinom 18. stoljeća. Natpis na pročelju kaže da ju je u srpnju 1759. godine posvetio makarski biskup Stipan Blašković. Posebno se ističe njena preslica na kojoj je potpisan majstor Matij (Kirigin?) iz Omiša, a koji je na stražnjem zidu apside ostavio svoj karakteristični reljef s Kristvim monogramom, ranjenim Srcem Isusovim i godinom 1755. te inicijalima M.M. U vrhu preslice je zvono iz 1725. godine. Glavni oltar u crkvi je drveni i nastao je u lokalnoj radionci oltara imotske obitelji Rako u 19. stoljeća. Na oltaru je slika na drvu, Silazak Duha svetoga, iz 30-ih godina 18. stoljeća. Sjeverno od crkve, na istaknutoj uzvisni s križem, nalaze se ostaci prapovijesne gradine te srednjovjekovne utvrde s vrlo dobro sačuvanim bedemima, ulazom, kućama unutar utvrde te kulom na vrhu.

Nova župna crkva, također posvećena sv. Duhu, sagrađena je 1936/37. godine. Zanimljivo je da je njen glavni oltar s baroknim kipovima sv. Tome Apostola i sv. Silvestra pape nekada stajao u crkvi sv. Tome u Zadru, koja danas više ne postoji. Bočni oltari su iz stare crkve Gospe od Zdravlja u Splitu.