Blog
02. 02. 2016 @ Antonija Eremut

Osmanska carinarnica (đumrukana), Gorica

Kategorija: kulturna baština GPS: LAT: 43.423573440272 / LONG 17.2811375431949

Kamena carinarnica  u Gorici, u zaseoku Donja mahala, sagrađena je oko 400 metara od mletačko-osmanske granice sredinom 19. st. Ima prizemlje i kat. Kod ulaznih, polukružno zasvođenih vrata, sa sjeverne strane nalazi se natpis arapskim pismom na turskom jeziku: DŽUMRUKHANE SENE 1280 (Carinarnica godine 1863.). Na građevini se nalazi nekoliko puškarnica, a bila je također opasana visokim kamenim zidom s puškarnicama. U dvorištu su ostaci nepoznatih objekta za potrebe carinarnice. Uz nju su posađena dva danas visoka cedra. Prema kazivanju mještana dvjesta metara jugoistočno od đumrukane nalazili su se objekti za smještaj vojnika (askera), konjušnica i barutana.