Blog
02. 02. 2016 @ Antonija Eremut

Arheološka zbirka, Gorica

Kategorija: kulturna baština GPS: LAT: 43.4198009272211 / LONG 17.2909248144962

Arheološka zbirka u Gorici postavljena je 2006. u prostorijama staroga župnoga ureda. Stalni postav čine eksponati pronađeni prigodom arheoloških istraživanja lokaliteta Šamatorje, Grabarje i Grotuša u razdoblju od 1995.-2003., kao i drugi pojedinačni nalazi pronađeni na području Gorice i Sovića. Najstariji nalazi u zbirci pripadaju mlađem kamenom dobu (neolitiku) i potječu iz Ravlića pećine u Drinovcima i s brda Pita. U zbirci je najviše keramičkih nalaza i rekonstruiranih posuda, metalnih, kamenih i staklenih artefakata, nakita, križeva, gema, 53 novčića, dijelova mozaika i sakralne kamene plastike.

Sustavna istraživanju lokaliteta Šamatorje u Gorici, na mjesnom groblju pored stare crkve Sv. Stjepana, prišlo se tek 1995. pod vodstvom arheologa Tihomira Glavaša. Ispod crkve Sv. Stjepana otkriveni su temelji ranokršćanske bazilike iz 5. i 6. st. Na sjevernoj strani crkve istražen je narteks (predvorje), katekumenikon (prostor za krštenike) i baptiserij (krstionica). Piscina (zdenac) za krsnu vodu križolika je oblika, s podnicom od vapnene žbuke. Bazilika je orijentirana u smjeru istok – zapad, s oltarom na istoku i glavnim ulazom na zapadu. Sastojala se od tri broda, koji su na istočnim stranama završavali oblim apsidama. Na širem prostoru starokršćanske bazilike pronađeno je više kamenih dekorativnih ulomaka predromaničkoga razdoblja. Realna je pretpostavka da je na ostacima ranokršćanske bazilike u 9. st. podignuta starohrvatska crkva skromnih dimenzija, čiji ostaci nisu pronađeni. Oko crkve vršili su se ukopi tijekom ranoga srednjeg vijeka, jer je prigodom iskapanja pronađeno više starohrvatskih grobova. U njima su evidentirani tipični grobni nalazi, kao što su naušnice, prstenje, ostruge, nožići i drugo. U 14. i 15. st. u Šamatorju je postojala veliko grobište biliga, čiji je najveći dio uzidan u temelje crkve, dok se pokoji još i danas vidi među novim grobovima.

Lokalitet Šamatorje u Gorici kod Gruda pokazuje da je na tom prostoru održan sakralni i sepulkralni kontinuitet od pretpovijesti do današnjih dana. Moguće je da se od kasne antike do danas održao i patron župe Gorice – Sovići sv. Stjepan Prvomučenik, jer se svetački kultovi dugo održavaju među mjesnim pučanstvom.