Blog
02. 02. 2016 @ Antonija Eremut

Groblje i bilizi Crkvina, Klobuk

Kategorija: kulturna baština GPS: LAT: 43.2616877936571 / LONG 17.4540997864644

Istaknuti brijeg Crkvina, Klobuk (146 m), nalazi se na desnoj obali rijeke Mlade, blizu ceste Klobuk – Ljubuški. Kamena kapela i groblje nalaze se na vrhu krševita brežuljka, s kojega puca pogled na cijelo Vitinsko i Ljubuško polje. Oko staroga hrasta podignut je kameni zid, u kojemu se nalaze dijelovi biliga, od kojih su neki ugrađeni u kapelu, dok je dio rasut po padini blizu suvremena groblja. Trenutačno je vidljivo 15 primjeraka biliga. I sama kapela napravljena je na ostacima pretpovijesne kamene gomile, tako da se može reći da na Crkvini grobni kontinuitet traje od pretpovijesnih do današnjih dana.