Blog
02. 02. 2016 @ Antonija Eremut

Ranokršćanska bazilika Župnica, Vojnići

Kategorija: kulturna baština GPS: LAT: 43.2601899284861 / LONG 17.4192679594804

Ranokršćansku baziliku, koja se nalazi u naselju Vojnići na jugozapadnoj padini brda Klobuk, na lokalitetu Župnica, istražio je D. Sergejevski 1952. Imala je dimenzije 18 x 15 m, s orijentacijom istok – zapad te trima uzdužnim prostorijama. U središnjem dijelu nalazio se prezbiterij s apsidom, naos i narteks, a u lijevoj bočnoj prostoriji istražen je krstionički bazen (piscina), slabo očuvan, kao i jedna zidana grobnica s kostima. U temeljima iskopano je dosta kamenih ulomaka – bazamenata, stupova, kapitela, imposta i parapetnih ploča. Nalaz avarske strjelice pronađen u šutu u naosu ukazuje na mogućnost da se rušenje bazilike dogodilo prigodom provala Avara. Zubom vremena danas su ostaci bazilike u vrlo zapuštenu stanju.