Blog
02. 02. 2016 @ Antonija Eremut

Antički i srednjovjekovni lokalitet Na Mladima, Veljaci

Kategorija: kulturna baština GPS: LAT: 43.2405224929695 / LONG 17.4685736431526

Blizu mosta na rijeci Mlade, na osamljenom brežuljku zapadno od Vitine, na starom groblju Na Mladima, krajem 19. st. zamijećeni su građevinski ostaci iz rimskoga doba. Zemljište oko groblja prema Vitini posuto je ostacima crijepa i keramike. Stariji istraživači tu su smjestili ostatke rimskoga gospodarskog imanja (villa rustica). U kapeli sv. Ilije na Mladima kao nadvratnik je ugrađen rimski nadgrobni spomenik (175 x 55 x 18 cm), koji je priklesan i čija su natpisna slova dobro otučena. Ipak, pozornijim promatranjem uočava se da je riječ o pokojniku s imenom Lucius Marcilius, koji je bio veteran VII. legije. Isluženi vojnici VII. legije ostavili su u Ljubuškom desetak nadgrobnih spomenika, svi iz prvoga stoljeća.

Oko kapele Na Mladima stoji i danas grobište biliga, od kojih su pojedini bogato urešeni motivima lozice, arkada, štitova i križeva. Vrijeme je, nažalost, učinilo svoje, pa ih se jedva nekoliko nazire iznad zemlje. Dio ih je ugrađen u crkvicu iza kapele, a dio je utonuo u zemlju. Na grobištu se nalazi ukupno 25 biliga: 13 ploča, 10 škrinja, jedna dvojna ploča i jedan sljemenjak. Među njima ima i antičkih spolija.