Blog
02. 02. 2016 @ Antonija Eremut

Crkva sv. Paškala, Vitina

Kategorija: kulturna baština GPS: LAT: 43.2415715393172 / LONG 17.4804944277786

Župna crkva svetog Paškala u Vitini sagrađena je u razdoblju 1910. - 1914., po uzoru na jednu staru franjevačku crkvu u Mostaru. Prvi svjetski rat spriječio je potpuno dovršenje crkve, pa je unutrašnjost i dvorište dovršio fra Augustin Matić 1929. Potres 1962. oštetio je crkvu, koja je potom obnovljena deset godina kasnije. Zaštitnik župe je sv. Paškal Bajlonski, koji se se u čitavoj Bosni i Hercegovini slavi jedino u župi Vitina.