Blog
02. 02. 2016 @ Antonija Eremut

Bilizi Pod Sekulanom, Zvirići

Kategorija: kulturna baština GPS: LAT: 43.1400622576043 / LONG 17.5802643697859

Najbrojnija skupina biliga u Zvirićima nalazi se na lokalitetu Pod Sekulanom. Smješteni su neposredno uz cestu Zvirići-Prud, s istočne strane. Međutim, velika većina dislocirana je prigodom gradnje ceste, tako da se mali broj njih nalazi in situ. Kad se cesta 1928. -1931. širila, a kasnije asfaltirala, došlo je do dislokacije mnogih primjeraka biliga, od kojih su neki oštećeni. Od oblika najviše je škrinja (16) i ploča (12), uz dva sljemenjaka. Urešeno je 12 biliga, s motivima bordura, križeva, ljiljana, štitova s mačevima, pticama, kolom i ljudskim figurama. Zanimljivo je da to srednjovjekovno groblje spominje 1907. i Carl Patsch, ali pod imenom Crno groblje.

U blizini Zadružnoga doma u Zvirićima, neposredno uz cestu Hardomilje-Zvirići-Prud, na lokalitet Pržine, nalazi se manja skupina biliga - tri škrinje i jedna ploča. Među njima ističe se ploča (2,15 x 1,25 x 0,30 m) s motivima lova na jelena, štita s mačem, ženskom figurom, rozetom, reljefnim kolutom i mladim mjesecom.