Blog
02. 02. 2016 @ Antonija Eremut

Rotna gomila, Zvirići

Kategorija: kulturna baština GPS: LAT: 43.1195413071 / LONG 17.5924111244682

Rotna gomila nalazi se pored same ceste Zvirići – Prud, s njezine istočne strane. Oštećena je prigodom gradnje ceste Zvirići - Prud u širini od deset metara. C. Patsch navodi da je u njegovo doba imala 120 koraka u opsegu i visinu od šest metara, dok Arheološki leksikon BiH navodi promjer 30 m i visinu od 4 m. Danas su njezine dimenzije manje, dok je u oštećenju vidljiva grobna ploča, pored koje je pronađen ulomak atipične prapovijesne keramike. Spominje je većina istraživača kao prateći orijentir uz rimsku cestu Salona – Narona. Rotna znači kletvena, što govori da su se pored gomile sastajali mještani i zakletvom odobravali odluke mjesnih glavara.