Blog
08. 05. 2016 @ Nikola Bojic Bojic

Digitalna humanistika i vizualizacije arheoloških podataka

Kategorija: članci

Projekt integrira postojeću podatkovnu infrastrukturu arheoloških istraživanja s ciljem da istraživačima omogući pristup različitim bazama podataka i naprednim tehnologijama koje su sastavnica istraživačke metodologije u suvremenoj arheologiji. ARIADNE omogućuje trnas-nacionalan pristup podatkovnim centrima, alatima i priručnicima, te kreaciju web servisa temeljenih na zajedničkim sučeljima za unos i pristup repozitorijima podataka koji se kasnije mogu koristiti za razvoj naprednih istraživačkih tehnologija. Projekt će poticati nove istraživačke putanje u arheologiji oslonjene na komparativne analize, ponovno korištenje i integraciju u postojeće terenske ili laboratorijske rezultate. Danas su takvi podaci raspršeni u različitim kolekcijama, bazama podataka, neobjavljenim terenskim  izvještajima i publikacijama. Od svega navedenog, trenutno su samo publikacije medij dijeljenja podataka među znanstvenicima, a projekt  ARIADNE cilja doprinijeti  kreaciji  nove istraživačke zajednice spremne za dijeljenje saznanja i otkrića kroz naprednu tehnološku platformu. Cilj je upravo ovakav pristup inkorporirati u standardnu metodologiju arheološkog istraživanja.

Platforma je i dalje u beta verziji, te joj nedostaje dosta podataka (uključujući i one vezane za lokalitet u Ljubuškom), pa je stoga otvorena za nove doprinose i međunarodne suradnje.

ARIADNE je financijski podržana od strane Europske komisije u sklopu programa Community’s Seventh Framework Programm.

http://portal.ariadne-infrastructure.eu/browse/where