Blog
02. 01. 2016 @ Antonija Eremut

Digitalna mapa Rimskog Carstva

Kategorija: članci

Projekt Connecting Separated usredotočen je samo na mali segment impresivne cestovne mreže Rimskog Carstva. Krajnji cilj projekta je povezivanje s ostalim brandiranim dionicama rimskih cesti u cijeloj Europi te pružanje detaljnjih informacija o kulturnoj i prirodnoj baštini rute koja je od Salone (Solina), preko Bigestea (Ljubuški), vodila do Narone (Vid kod Metkovića).

Trasirao ju je carski namjesnik Dolabela početkom 1. stoljeća, a sama ruta najvećim se dijelom poklapa s današnjom cestom. Ipak, na pojedinim ju je mjestima moguće vidjeti u izvornom obliku, ali ni ostali dijelovi nisu manje vrijedni s obzirom na kulturne slojeve koje su nataložili kroz vrijeme. Cesta se nalazi na granici mediteranske i submediteranske zone, te cijelom dužinom nailazimo na karakteristične biljne vrste i zanimljive krške fenomene. 

Naša cesta dio je velikog magistralnog pravca koji je od Akvileje vodio u Drač, a život uz nju nastavio se u svim povijesnim razdobljima s obzirom da je bila žila kucavica ovog dijela Dalmatinske zagore i Hercegovine. Ekvivalentnan cestovni podvig, odnosno gradnja autoceste, dogodio se tek dvije tisuće godina kasnije! 

Na sljedećoj poveznici možete se upoznati s kolektivom istraživačkih projekata pod imenom Pelagios, u kojem je geografija prošlosti prepletena, interaktivna i zanimljiva poput današnje. Svaki od projekata donosi drugačiji pogled na zajedničku povijest područja nekadašnjeg Rimskog Cartsva u obliku mape, teksta ili arheološke zabilješke, a ukupna vrijednost ovakvog mozaika zasigurno je veća od zbroja njegovih dijelova.

http://pelagios.dme.ait.ac.at/maps/greco-roman/