Blog
07. 02. 2018 @ irena ivanovic

Projekti Jadro – izvor života i RiTour

Kategorija: članci

Solin je u 2018. godinu ušao s izuzetno dobrim vijestima, naime projekt Jadro – izvor života, koji je Grad Solin zajedno s Javnom ustanovom More i krš te Turističkom zajednicom grada Solina prijavio na Poziv za promicanje održivog razvoja prirodne baštine, uspješno je prošao fazu provjere prihvatljivosti projekta i aktivnosti te ocjene kvalitete s visokih 94 od mogućih 100 bodova. Tijekom prvog kvartala ove godine očekuje se potpisivanje ugovora nakon čega počinje realizacija projekta vrijednog više od 24 milijuna kuna, od kojih se 80 posto financira bespovratnim sredstvima Europske unije kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Projekt  Jadro – izvor života uključuje 4 grupe aktivnosti: Posjetiteljska infrastruktura i sadržaji (izgradnja i opremanje škole višestranog razvoja u prirodi – tupinolom Majdan, izgradnja i opremanje poučnih staza i posjetiteljskih sadržaja rezervata Izvor Jadra, izgradnja i opremanje ugostiteljskih objekata); Pristupačnost i komunalni sadržaji (hortikulturno uređenje s urbanom opremom, izgradnja pristupne infrastukture, parkinga i cesta, izgradnja i opremanje sanitarnog čvora) ; Edukacija i interpretacija (izrada poučno – edukativnih multimedijalnih sadržaja izvora Jadra, edukacije i radionice ključnih dionika); Promocija i vidljivost (Izrada komunikacijskih i promidžbenih sadržaja, promidžbena događanja). Projektom će se dakle poboljšati uvjeti zaštite područja izvora rijeke Jadro, postojeći bunker prenamijenit će se u paviljon mekousne pastrve, a ruševni objekt uz Dioklecijanov akvedukt prenamijenit će se u posjetiteljski centar s ugostiteljskim objektom. U parteru samog obuhvata bit će uređeni javni sadržaji.

Osim navedenog projekta Jadro - izvor života, grad Solin provodi projekt pod nazivom RiTour koji se financira kroz INTERREG IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bih – Crna Gora. Cilj projekta je brendiranje Solina, Mostara i Podgorice kao povijesnih gradova na rijekama Jadranskog sliva uz prezentaciju bogate prirodne i kulturne baštine. Projektom će se urediti osnovna posjetiteljska i komunalna infrastruktura na izvoru Jadra, koja nije uključena u projekt  Jadro - izvor života. Također, u centru Solina postavit će se digitalna info točka koja će prezentirati projekt i turističku ponudu Grada Solina. Zajednički budžet JU More i Krš i Grada Solina za ulaganje u manju posjetiteljsku infrastrukturu na izvoru Jadra iznosi milijun kuna. Opisani radovi bit će izvedeni na proljeće 2018. godine. Kroz projekt će se izraditi Strategija razvoja turizma Grada Solina, sufinancirat će se organizacija Međunarodnog kongresa povijesnih gradova, organizirat će se radionice za dionike u turizmu na području Grada Solina i SDŽ, te će se izraditi edukativni i promotivni materijali.